Molibdēnzilā sintēze

Eksperimneta laikā tiek sintezēta tumši zilā neorganiskā krāsviela. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Amonija molibdāta šķīdums, 5%;
 • sālsskābes šķīdums, 10%;
 • cinka pulveris;
 • mēģene;
 • pilināmā pipete;
 • mēģeņu statīvs.

Darba gaita: 2

 1. Ievieto mēģeni mēģeņu statīvā.
 2. Ielej mēģenē 2-3 mL 5% amonija molibdāta šķīdumu.
 3. Pievieno mēģenē 3-4 mL 10% sālsskābes šķīdumu.
 4. Pievieno mēģenē 0,5-1,0 g cinka pulvera.
 5. Novēro tumši zila krāsojuma veidošanos.

Metodiskās norādes: 3

Cinka pulvera vietā var izmantot alvas(II) hlorīda SnCl2 šķīdumu.

Reakcijas vienādojumi:

4(NH4)2MoO4 + 12HCl + 2Zn → Mo4O10OH2 + 8NH4Cl + 5H2O + 2ZnCl2

4(NH4)2MoO4 + 12HCl + 2SnCl2 → Mo4O10OH2 + 8NH4Cl + 5H2O + 2SnCl4

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com