Nanodaļiņas ļauj iegūt jaunus materiālus (R) NP

Oglekļa nanocaurulīšu izmantošana polimēru kompozītmateriālu izgatavošanā. Latvijas zinātnieku ieguldījums šajos pētījumos.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.