Nātrija reakcija ar koncentrētu sērskābi V

Eksperimenta mērķis ir parādīt nātrija ķīmisko aktivitāti, tā reakcijā ar sērskābi. Tiek piedāvāts šīs reakcijas video. P

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments ir ļoti bīstams un ir demonstrējams tikai kā video. Notiek eksplozija, kuras laikā koncentrēta sērskābe tiek izšļakstīta uz visām apkārt esošajām virsmām.

Video ir redzams kā nātrijs reaģē ar sērskābi, izdaloties ūdeņradim un lielam siltuma daudzumam, kā rezultātā ūdeņradis sprāgt.

2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2

Eksperimenta video var rādīt 11. klasē, lai pierādītu metālu aktivitāti, šajā gadījumā aktīva metāla (nātrija) reakciju ar skābi.

 

Aprakstu sagatavoja LU ĶF Dabaszinātņu un IT skolotāju studiju programmas 3. kursa students Indriķis Andris Birznieks.