No kā sastāv smaga zvaigzne? R

Populārzinātniskā raksta saturs: kodolsintēzes reakcijas un ķīmisko elementu veidošanās zvaigžņu kodolos.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.