Notekūdeņu attīrīšana

Eksperiments modelē notekūdeņu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem (smilšu filtrs) un parāda aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

Nepieciešams: 1

 • Pašgatavots notekūdens;
 • šķidrs mazgājamais līdzeklis;
 • vārāmais sāls;
 • benzīns;
 • minerāleļļa;
 • aktīvās ogles pulveris;
 • ūdens;
 • statīvs;
 • stikla caurule;
 • gumijas aizbāznis ar stikla caurulīti;
 • vārglāze;
 • vate;
 • rupja grants;
 • smiltis.

Darba gaita: 2

 1. Pagatavo mākslīgi notekūdeņus, ko veido:

1) sālsūdens – 3,5 g NaCl uz 100 mL ūdens,

2) mazgājamie līdzekļi – 15 mL šķidrā mazgāšanas līdzekļa uz 100 mL ūdens,

3) benzīna ūdens emulsija – 15 mL benzīna uz 100 mL ūdens,

4) minerāleļļas ūdens emulsija – 15 mL eļļas uz 15 mL ūdens.

Sajauc visus 4 pagatavotos komponemtus. Sastāda atbilstošo aparatūru filtrēšanai caur smilšu filtru un vēro, kā notiek ūdens attīrīšanās.

 1. Pagatavo šķīdumu, kas satur 200 mL ūdens un 10 pilienus minerāleļļas. Filtrē to caur rupju smilšu (grants) filtru, ja smiltīm pievienots nedaudz aktīvās ogles pulvera.

Metodiskās norādes: 3

Līdzīgi notiek ūdeņu pašattīrīšanās dabā. Medicīnisko ogli pazīst arī jaunāko klašu skolēni. Konkrētais eksperiments savukārt palīdz labāk izprast aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs