Ogļskābā gāze (sausais ledus) ir skābais oksīds

Eksperimenta mērķis ir, izmantojot ogļskābo gāzi cietā stāvoklī , ko dēvē par sauso ledu, un vāji bāzisku šķīdumu pierādīt, ka oglekļa oksīds ir skābais oksīds.

Nepieciešams: 1

 • Fenolftaleīna šķīdums, 0,1 M;
 • ūdens;
 • sausais ledus;
 • nātrija hidroksīda šķīdums, 0,1 M;
 • koniskā kolba, 250 mL;
 • pilināmā pipete;
 • aizsargbrilles;
 • biezi auduma cimdi.

Darba gaita: 2

 1.  Ielej nātrija hidroksīda šķīdumu koniskajā kolbā.
 2.  Piepilina tam fenolftalīna šķīdumu, līdz tas kļūst sarkanviolets.
 3.  Ieber sauso ledu koniskajā kolbā.
 4.  Novēro krāsas maiņu.

Darba drošība: sausu ledu ņem ar uzvilktiem auduma cimdiem.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentu var dažādot, padarīt “krāsaināku”, izmantojot citus indikatorus.

Ar skolēniem var pārrunāt ogļskābās gāzes iedarbību uz sārmu.

Eksperiments pierāda CO2 skābās īpašības – tas neitralizē sārmainu šķīdumu.

NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

Sagatavoja: Arina Zubkova, arina.zubkova@outlook.lv

Eksperimenta aprakstu rediģēja:
Valerija Rogovaja,
valeryrogovaya@gmail.com,
LU “Eksperimenti ķīmijā 2”