Pasaule mēslojuma žņaugos R

Populārzinātniskā raksta saturs: slāpekļa minerālmēslojuma izmantošana, kaitējums dabai, ja šāds minerālmēslojums tiek izmantots pārāk daudz. Alternatīvie mēslošanas veidi.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.