Peldošais sērkociņš

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperiments var tikt izmantots kā laboratorijas darbs sākumskolā.

 

Nepieciešams: 1

  • Krāna vai destilēts ūdens;
  • vārglāze, 500 mL;
  • sērkociņi, 2 gab.;
  • trauku mazgāšanas līdzeklis.

 

Darba gaita: 2

  1. Uzpilda vārglāzi ar apmēram 500 mL ūdens.
  2. Ievieto sērkociņu uz ūdens virsmas.
  3. Novēro sērkociņa kustību uz ūdens virsmas.
  4. Samitrina otro sērkociņu ar trauku mazgāšanas līdzekli.
  5. Novieto otro sērkociņu uz ūdens virsmas.
  6. Novēro sērkociņu kustību uz ūdens virsmas un salīdzina to ar iepriekšējo eksperimentu.

Metodiskās norādes: 3

Virsmaktīvo vielu molekulām izkārtojoties uz ūdens virsmas, sērkociņš pārvietojas.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com