Pelēkajā zonā R

Pievienotā populārzinātniskā raksta saturs: gaisa piesārņojums ar putekļiem no ogļu ieguves raktuvēm Ķīnā.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.