pH diēta tuvplānā R NP

Populārzinātniskā raksta saturs: pH diēta, tās vērtējums dažādu nozaru speciālistu skatījumā. Organisma pH.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.