Pieraksti koka stāstu NP

Mērķis
• Rosināt skolēnu interesi par tautas folkloru, ticējumiem un paražām, izglītojot skolēnus par koka
augšanas un koksnes izmantošanas ciklu

 

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli
• Darba lapa
• Tautas ticējumu, mīklu un parunu krājums

Darba gaita: 2

Aizrautības ierosināšana
Uzdodiet bērniem dažādas latviešu tautas mīklas par kokiem. Mudiniet bērnus nosaukt tās lietas skolā un
klasē, kas darinātas no koka. Izstāstiet, ka tās visas iegūtas no dažādu sugu kokiem saskaņā ar to, kādas ir
katra koka īpašības. Lai to noskaidrotu, šodien skolēni ieklausīsies pašos kokos, kā arī senču gudrībās.
Uzmanības koncentrēšana
Aiciniet skolēnus sastāties aplī un aizvērt acis uz 3 minūtēm. Uzdevums – mēģināt ieklausīties “klusumā”,
dažādās skaņās. Tad atveriet acis un dalieties savos iespaidos. Noskaidrojiet, kas īsti ir klusums.
Nepastarpināta pieredze
Tad izdaliet skolēniem darba lapas un paskaidrojiet veicamos uzdevumus:
– kokam uzraksta tā dzīves stāstu
– skolēns izpēta, kur koku var izmantot
– skolēns izdomā kādu mīklu par savu koku
Kopīgā iedvesma
Kad darbs pabeigts, sapulciniet visus un pārrunājiet rezultātus. Noskaidrojiet, kā mūsu senči un kā mēs
mūsdienās varam labāk izmantot konkrētu koku sugu koksni. Nobeigumā aiciniet katru bērnu uzdot citiem
savu mīklu un uzslavējiet mīklu atminētājus.

Metodiskās norādes: 3

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf