Piesārņotais kosmoss (R) NP

Cilvēku darbības rezultātā veidojušies atkritumi, kas atrodas kosmosā un riņķo ap zemi. Šo atkritumu bīstamība un iespējamie risinājumi to aizvākšanai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.