Šaujampulvera izgudrošana E

Šaujampulveri uzskata par vienu no ķīniešu “Četriem Diženajiem Izgudrojumiem”. Šaujampulveri iegūt neizdosies, taču maza uguņošana sanāks.

Nepieciešams: 1

Vielas:

  • metāla folija.

Piederumi:

  • brīnumsvecītes,
  • sērkociņi.

Darba gaita: 2

  1. Notīri no brīnumsvecītēm degošo kārtu.
  2. Izloka uz metāla folijas brīnumsvecīti un apber to ar pulveri, kas iegūts no citas brīnumsvecītes. Foliju novieto uz karstumizturīgas pamatnes.
  3. Aizdedzina.
  4. Novēro liesmu.

Metodiskās norādes: 3

Ievērot darba drošību, liesmas tuvumā nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši objekti. Brīnumsvecītes nedrīkst būt mitras, vai atrasties mitrā telpā.

Dzelzs pulveris reaģē strauji, tas sadeg līdzīgi kā brīnumsvecīte vai svētku salūts, radot dzirksteļošanu, tādēļ to izmanto brīnumsvecītēs. Notiek oksidēšanās, reducēšanās process.

Šim skolēnu demonstrētajam elsperimentam paši skolēni var izdomāt sižetu, iejusties ķīniešu “ādā”, kuri izgudroja šaujampulveri.

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Jauno ķīmiķu skolas nodarbība “Teatralizētie ķīmijas eksperimenti”