Plānslāņa hromatogrāfija E

Nepieciešams: 1

  • Drogu šķīdumi,
  • PSH plāksnīties,
  • kapilāri,
  • eluents heksāns : cikloheksāns : etilacetāts : acetons : metanols (6:1,6:1:1:0,4).

Darba gaita: 2

  1. Sagatavo  PSH plāksnīti ar 4 punktiem.
  2. Uznes ar kapilāriem uz plāksnītes vairākkārtīgi koncentrētu pigmentu ekstraktus.
  3. Ievieto plāksnīti eluēšanas kamerā un veic hromatogrāfiju līdz frontes līnija sasniedz 1 cm no augšējās plāksnītes malas. Augu ekstraktu pigmenti ir redzami bez UV gaismas. Tomēr tie ātri sadalās, tāpēc protokolā pārzīmē hromatogrammu mērogā 1:1.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Jauno ķīmiķu skolas nodarbība “Hromatogrāfija”