1.07. Pūces un vārnas (Kornels, vides spēle) NP

Lieliska aktivitāte ar bēgšanu un ķeršanu, lai atkārtotu stundā apgūto mācību saturu.

Nepieciešams: 1

  1. Virve;
  2. 2 galvas apsēji.

Darba gaita: 2

  1. Sadala spēlētājus 2 līdzīgās komandās – pūcēs un vārnās.
  2. Novelk uz zemes virvi (vai līniju). Nostāda abas komandas ar seju vienu pret otru, apmēram 50 cm attālumā no virves. Apmēram 5 metru attālumā aiz katras komandas uzzīmē otru līniju mājai.
  3. Vadītājs skaļi pasaka kādu apgalvojumu un, ja apgalvojums ir pareizs, pūces ķer vārnas, cenšoties tās noķert, pirms komandas dalībnieki sasniedz mājas. Ja apgalvojums ir nepareizs, vārnas ķer pūces.
  4. Jebkurš noķertais pievienojas otrai komandai.

Metodiskās norādes: 3

Dažbrīd veidojas jautra nesaprašana – aizmirs, kurā virzienā skriet, vai arī kāda ir pareizā atbilde – puse skrien uz vienu pusi, puse uz otru. Lai novērstu haosu un padarītu visu cik vien skaidri iespējams, izmanto divus galvas apsējus – zilu un sarkanu māju iezīmēšanai. Paskaidrojiet spēlētājiem, ka zilais apsējs nozīmē “patiesības zilo krāsu”. Kad apgalvojums ir pareizs, pūces ķer vārnas (visi spēlētāji skrien uz zilo apsēja pusi). Ja apgalvojums ir nepatiess, vārnas ķer pūces (visi dalībnieki skrien sarkanā apsēja virzienā). Jūs varat vienoties ar spēlētājiem arī par citiem orientieriem, piem., mežs ir pareizi, pļava – nepareizi.

Pārliecinieties, ka jūsu apgalvojumi nav ambiciozi un piemēroti vecumam. Piem., kad jūs sakāt, “Saule lec austrumos” – nav patiess, jo Sauli vispirms ieraugām austrumu pusē, patiesībā saullēkts rodas zemes rotācijas rezultātā.

Jāizvēlas vienkārši un skaidri formulējumi, piem., putniem ir zobi, insektiem ir sešas kājas un trīsdaļīgs ķermenis.

Pirms uzsākšanas spēli vēlams dažas reizes praktiski izmēģināt. Kad ikviens saprot, kurā virzienā jāskrien, ja ir pareizs apgalvojums un ja ir nepareizs apgalvojums, spēli var sākt.

Ja atbilde spēlētājiem nebūs pilnīgi skaidra, var gadīties, ka dažas pūces un vārnas sāk skriet viena otrai pretim un citas skrien atpakaļ uz mājām. Kņadas laikā vadītājam jāpaliek klusam un neitrālam. Kad darbība ir norimusi, viņš var pateikt pareizo atbildi.

Šeit ir daži apgalvojumu piemēri, lai pārbaudītu bērnu sajūtu uztveri: “Vējš pūš no vārnu puses”, konkrētās zināšanas: “Lapu kokiem lapas ir visu gadu,” novērošanas spējas (pēc lapas parādīšanas): “Lapai ir 5 punkti un 5 dzīslas,” spēja noteikt dažādas sugas. “Šī ir ozola sēkla”…

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv