Poliviniletanola slaims NP

Eksperimenta nolūks ir iegūt šķērssaistītu polimēru – slaimu.

Nepieciešams: 1

Vielas:

 • poliviniletanola (PVOH) šķīdums, 4%, 40 mL;
 • nātrija tetraborāta šķīduma, 4%,  10 mL;
 • pārtikas krāsviela.

Trauki un  piederumi:

 • mērcilindrs, 50 ml;
 • plastmasas glāzīte;
 • karotīte vielu ņemšanai;
 • nitrila cimdi.

Darba gaita: 2

 1. Ielej 40 ml poliviniletanola šķīduma plastmasas glāzītē.
 2. Pievieno vienu pilienu pārtikas krāsvielas.
 3. Nomēra mērcilindrā 10 ml nātrija tetraborāta šķīduma.
 4. Nepārtraukti maisot, lēnām pievieno nātrija tetraborāta šķīdumu poliviniletanola šķīdumam.
 5. Novēro gēlveida masas rašanos.
 6. Uzvelk nitrila cimdus, gēlveida masu izņem no glāzītes un kārtīga saspaida rokās.

Metodiskās norādes: 3

Ieteicams eksperimentu veikt skolēniem grupās. Skolēni grupā var sadalīt dažādus pienākumus – matemātiķis, ķīmiķis, dizaineris, plānojot un veicot eksperimentu un veidojot slaima formas, kā arī prognozējot izmantošanas veidus.