Sārma iedarbība uz alumīnija foliju E

Eksperimentā pierāda alumīnija amfoteritāti – spēju reaģēt gan ar skābēm, gan ar sārmiem.

Nepieciešams: 1

  • Alumīnija folija;
  • koncentrēts kālija hidroksīda šķīdums, 50 ml;
  • koniskā kolba, 100 ml;
  • aizbāznis ar caurumu;
  • šķiltavas vai gāzes deglis.

Darba gaita: 2

  1. Ielej vārglāzē 50 mL koncentrēta kālija hidroksīda šķīduma.
  2. Ievieto šķīdumā gabaliņu alumīnija folijas.
  3. Noslēdz kolbu ar aizbāzni.
  4. Aizdedzina reakcijas rezultātā izdalījušos gāzi.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentu nepieciešams veikt velkmes skapī!

Nepieciešams izmantot nelielu alumīnija folijas gabaliņu, lai ūdeņraža aizdedzināšana būtu veiksmīga un droša.

Reakciju ieteicams vizualizēt ar ķīmiskās reakcijas vienādojumu, lai skolēni izprastu, ka gāze, kas tiek aizdedzināta ir ūdeņradis.

Reakcijas vienādojums

2Al + 2KOH + 6H2O -> 2K[Al(OH)4] + 3H2

Eksperimentā tiek izmantota kodīga viela – sārms. Obligāti jālieto aizsargbrilles.