(S)audzē mežu!

Nolūks ir veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes
sakopšanā un uzlabošanā.

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli:
• atkritumu maisi, grābekļi un cimdi;
• koku stādi, lāpstas, spaiņi ar ūdeni;
• koka pases lapa (skat. pievienoto datni);
• dažādas aplikācijas, līme, krītiņi, flomāsteri u.tml. plakātu veidošanai.

Darba gaita: 2

  1. Skolēni dodas ārā pie skolas un tiek sadalīti vairākās komandās. Katra komanda izvēlas kapteini.
    Komandas uzdevums ir noteiktā laikā savākt apkārtnē pēc iespējas vairāk atkritumu. Komandas sacenšas arī
    par interesantākajiem atradumiem.
  2. Katra komanda prezentē ar priekšnesumu savu interesantāko atradumu pēc vides sakopšanas.
  3. Tiek nosvērti komandu atkritumu maisi. Visi talcinieki saņem mazas uzmundrinājuma balviņas, kā arī labākās komandas saņem specbalvas.
  4. Skolēniem sakoptajā teritorijā tiek dota iespēja iestādīt vairākus jaunus kokus. Viņi tiek iepazīstināti ar meža atjaunošanas un koka stādīšanas gudrībām.
  5. Talkas noslēgumā katrs skolēns uzzīmē sociālās reklāmas plakātu (skolēnu lapā Nr), kurā, aicinot citus skolēnus nepiesārņot dabu, mežu un rūpēties par tā atjaunošanu, ir ietverti trīs priekšlikumi konkrētās teritorijas labiekārtošanai un attīstībai labākām meža izzināšanas iespējām skolā.
  6. Pēc tam bērni kopā ar skolotāju pārrunā priekšlikumus teritorijas attīstībai. Skolēni paskaidro, ko paši varētu darīt, kā iesaistīties. Priekšlikumus var apkopot un kopā ar skolēnu parakstiem nodot teritorijas apsaimniekotājam. Bērnu plakātus var izstādīt skolā.

Metodiskās norādes: 3

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf