Sausā ledus ugunskurs E

Ogļskābo gāzi cietā agregātstāvoklī sauc par sauso ledu. Tā neveicina degšanu. Sausā ledus temperatūra ir -79 oC. Tomēr šis eksperiments parāda pretējo, ka degšana var notikt ogļskābās gāzes klātbūtnē un zemā temperatūrā.

Nepieciešams: 1

  • Sausais ledus;
  • magnija skaidiņas;
  • flīze;
  • aizsargbrilles;
  • auduma cimdi;
  • šķiltavas;
  • karote.

Darba gaita: 2

  1. Izveido “mazu ugunskuru” uz flīzes no sausā ledus.
  2. Ieber 3 karotes magnija skaidiņu sausā ledus ugunskura centrā.
  3. Aizdedzina magnija skaidiņas.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimenta vērošanai ieteicams lietot UV saulesbrilles, jo reakcijā izdalās liels gaismas daudzums.

Ar skolēniem vēlams pārrunāt – kādi reakcijas produkti rodas un kādā krāsā tie ir. Ka arī to, ka bieži ugunsdzēšamie aparāti satur ogļskābo gāzi, bet magnija dzēšanai tos izmantot nedrīkst.

Ievērot darba drošību – veikt eksperimentu tikai velkmes skapī. Eksperimentu veikt cimdos, lai nerastos apsaldējumi.

 

Sagatavoja: Arina Zubkova, arina.zubkova@outlook.lv