Sēnes

Prakstiskajam darbam būs nepiciešana visa stunda. Bērni var strādāt pāros. Darbs paredzēts 5. klases skolēniem. Atnestās sēnes tiek pētītas un salīdzinātas, veicot pierakstus darba lapā.

Nepieciešams: 1

 • dažādas sēnes
 • pincete
 • skalpelis
 • lupa
 • preparējamā adata
 • darba lapa
 • rakstāmrīks

Darba gaita: 2

 1. Izsniedz katram skolēnu pārim vismaz 3 dažādas sēnes. 
 2. Pēta sēnes ar lupas palīdzību, zina nosaukt sēņu daļas.
 3. Veic pierakstus darba lapā.
 4. Secina, kas konkrētajām sēnēm ir kopīgs un kas ir atšķirīgs.

 

Metodiskās norādes: 3

Iepriekšējā stundā skolēni no stāstījuma ir uzzinājuši par sēņu uzbūvi. Viņi ir arī iepazinušies ar darba drošību stundā, izmantojot asus darba piederumus un zina tos nosaukt. Praktisko darbu veic mācību satura nostiprināšanai par sēnēm.

Sēnes var nesat arī skolēni paši. Atkarīgs no skolas atrašanās vietas un skolēnu dzīves vietas.

 

Sagatavoja: Ieva Klīve