Sērskābes šķīduma koncentrācijas noteikšana E

Eksperiments ir piemērots tās veikšanai skolā, apgūstot neitrālizācijas reakcijas 9.-11.klasē. Laboratorijas darba mērķis ir attīstīt (vai izveidot) skoilēnu prasmi titrēt, ka arī veikt nepieciešamus aprēķinus analizējama sērskābes šķīduma molaritātes aprēķināšanai.

Nepieciešams: 1

 • NaOH šķīdums, 0,1 mol/L;
 • fenolftaleīna šķīdums, 1%;
 • analizējamais sērskābes šķīdums;
 • koniskā kolba, 25 mL;
 • pipete, 10 mL;
 • piltuve;
 • titrēšanas iekārta (birete, statīvs ar skavu).

Darba gaita: 2

 1. Ielej koniskajā kolbā ar pipeti 10 mL analizējamās sērskābes šķīduma.
 2. Pievieno 2–3 pilienus indikatora – fenolftaleīna.
 3. Sastāda titrēšanas iekārtu.
 4. Titrē ar sārma šķīdumu līdz notiek krāsas maiņa.
 5. Atkārto titrēšanu vēl divas reizes.
 6. Veic aprēķinus, kuros izmanto vidējo izlietoto sārma tilpumu.

Darba drošība: Sārmi un skābes ir kodīgas vielas, jāstrādā uzmanīgi! Skolēniem jāstrāda skolotāja uzraudzībā.

Metodiskās norādes: 3

Izmantojot titrēšanas rezultātus, aprēķina sērskābes šķīduma koncentrāciju (mol/L). Veicot aprēķinus, skolēni var arī apgūt, kā aprēķināt standartnovirzi, relatīvo standartnovirzi un drošības intervālu.

Metodes princips:
Titrējot sērskābi ar NaOH, notiek šāda reakcija:
H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Ekvivalences punkta noteikšanai izmanto indikatorus, kuru krāsas pārejas intervāls atrodas pH robežās 4,5–9,5, un fenolftaleīna indikatora krāsas maiņa – pH robežās 8,2 – 10,0.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

Eksperimenta aprakstu rediģēja:
Valerija Rogovaja,
valeryrogovaya@gmail.com,
LU “Eksperimenti ķīmijā 2”