Skābju ķīmiskās īpašības E

Labaratorijas darbs – skābju ķīmiskās īpašības, sniegs ieskatu par organisko un neorganisko skābju kopīgajām ķīmiskajām īpašībām. Eksperimentu ieteicams veikt skolēniem (psk, vsk) skolotāja vadībā. 

Nepieciešams: 1

 • Mg pulveris vai skaidiņas, ~ ⅔ karotīte;
 • Nātrija karbonāts, ~ 1 karotīte;
 • Citronskābe, 3ml;
 • Sērskābe, 0.1M , 3ml;
 • Nātrija hidroksīds, 0,1M, 4ml;
 • Metiloranža šķīdums;
 • 6 mēģenes;
 • mēģeņu statīvs;
 • Karotīte vielu pārnešanai.

Darba gaita: 2

 1. Izveido datu reģistrēšanas tabulu. 
 2. Pirmajā mēģenē ielej 1ml 0.1M H2SO4, otrajā mēģenē 1ml citronskābi – abās mēģenēs piepilina dažus pilienus metiloranžā un saskalina.
 3. Pirmajā un otrajā mēģenē pievieno 2ml NaOH un saskalina. 
 4. Trešajā un ceturtajā mēģenē ieber ⅓ karōtīti Mg pulvera. 
 5. Trešajā mēģenē lēnām ielej 1ml H2SO4. 
 6. Ceturtajā mēģenē pievieno 1ml citronskābi.
 7. Piektajā un sestajā mēģenē ieber ½ karotīti Na2CO3 .
 8. Piektajā mēģenē lēnām ielej 1ml H2SO4.
 9. Sestajā mēģenē pievieno 1ml citronskābi.

Metodiskās norādes: 3

Pirms labratorijas darba izstrādes jāiepazīstina skolēni ar neorganisko un organisko skābju ķīmiskajām īpašībām un jāmudina izdarīt pieņēmumu  par šo skābju kopīgajām ķīmiskajām īpašībām. Instruē skolēnus par darba drošību strādājot ar skābēm.

Adaptēts pēc: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Kimija9/PDF/5Temats/LabDarbsOrganiskoSkolenam.pdf
Sagatavoja – Vika Viktorija Kreitāle, vika.kreitale@gmail.com