Skaņas NP

Pasaule ir bagāta ar dažādām skaņām. Ar skaņu palīdzību dzīvās būtnes sazinās. Aktivitāte paaugstina un nostiprina bērnu uzmanību, pielietojot dzirdi, padara rāmāku prātu, saasina uztveri jutīgākai dabas pieredzei.

Darba gaita: 2

Kādā piemērotā brīdī kopā ar skolēniem apsēdieties un
ieklausieties meža vai pļavas, vai purva, parka utt. apkārtējās skaņās! Noskaidrojiet, kuras skaņas ir dzirdamas, kuras ir tuvās, kuras –tālās skaņas! Apspriediet dzirdēto un
nosakiet visskaļākās un visklusākās skaņas! Uzaiciniet bērnus aizvērt acis un
domāt tikai par to, ko viņi dzird! Tad pajautājiet, kādas skaņas katrs ir
sadzirdējis, no kuras puses tās nākušas! Noskaidrojiet, ar ko cilvēki un
dzīvnieki sadzird skaņas, kādas ausis ir cilvēkam, zaķim, kaķim!

Metodiskās norādes: 3

Pastāstiet bērniem, kāpēc dzīvniekiem ir dažāda ausu uzbūve! Ka dažāda ausu uzbūve
palīdz uztvert visniecīgākās skaņas un izvairīties no briesmām. Ir dzīvnieki,
kuru ausis ir nelielas, stāvas, bet kustīgas. Dzīvnieki pagriež ausis uz to pusi,
no kurienes nāk skaņas. „Kuriem dzīvniekiem ir īsas, stāvas un kustīgas ausis?
Vai garās ausis var kustināt? Kāpēc dzīvnieki groza ausis?”
Meklējiet atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar bērniem!

 

Autore: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)