Spēku iedarbības novērošana

Skolēns pēta, kādi spēki iedarbojas uz ripojošu dzelzs lodīti.

Nepieciešams: 1

  • Maza dzelzs lodīte,
  • magnēts, 
  • siets, 
  • paklājs vai grumbuļains papīrs.

Darba gaita: 2

  1. Paripini lodīti pa grīdu. 
  2. Novieto magnētu netālu no lodītes kustības līnijas. 
  3. Paripini lodīti tāpat kā iepriekšējā reizē. 
  4. Paripini lodīti pa grīdu, uz kuras uzklāts siets vai paklājs,  vai grubuļains papīrs.

Metodiskās norādes: 3

Skolēns darba gaitā var atbildēt uz tādiem jautājumiem kā: 

Kurā virzienā lodīte pārvietojas?
Kā mainās lodītes pārvietošanās virziens?
Kā siets vai grubuļainais papīrs ietekmē lodītes pārvietošanos?
Kāds spēks izraisīja kustības virziena maiņu?
Kāds spēks šajā gadījumā iedarbojas uz kustīgo objektu?

Adaptēts no “Izzini pasauli! 6. klase”, “”Zvaigzne ABC.

Pilnveidoja: Viktorija Gedroviča, vg18021@edu.lu.lv