Spuldzīte iedegas

Noskaidro, kā spuldzīte jāpievieno elektriskajai baterijai, lai spuldzīte sāktu spīdēt.

Nepieciešams: 1

  • Elektriskā baterija (plakanā),
  • spuldzīte.

Darba gaita: 2

  1. Pieliec spuldzīti pie baterijas izvadiem četros dažādos veidos, kā parādīts pievienotajā zīmējumā.
  2. Piezīmē gaismas starus tai spuldzītei, kura spīdēs.
  3. Iekrāso katru spuldzītes elektrodu citā krāsā.
  4. Iezīmē, kā jāsavieno baterijas izvadi un spuldzīte, lai tā sāktu spīdēt.

 

Metodiskās norādes: 3

Atbildi uz jautājumiem – Kura spuldzītes daļa vada elektrību, kura nevada ?

Elektriskajām spuldzēm ir divi metāla elektrodi. Lai spuldzīte sāktu spīdēt, strāvai jāplūst caur spuldzīti – katrs baterijas izvads jāpievieno savam spuldzītes elektrodam.

 

Adaptēts pēc

“ Elektrība” –Eksperimentu apraksti un darba lapas. Lielvārds 2012

Ievietoja Asja Kuike, asja.kuike@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedroviča, vg18021@edu.lu.lv