Stikls kļūst arvien viedāks (R) NP

Dažādu stikla pārklājumu veidošana, lai piešķirtu tam jaunas īpašības. Latvijas zinātnieku ieguldījums šajos pētījumos.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.