Trūdvielas augsnes sastāvā

Eksperimentā var konstatēt, ka karsējot mēģeni ar augsni redzami dūumi un sajūtama smaka. Tas māca eksperimentālo darbu veikt rūpīgi un uzmanīgi.

Nepieciešams: 1

  • mēģene
  • mēģeņu statīvs
  • mēģeņu turetājs
  • karote
  • spirta lampiņa
  • serkociņi
  • augsne

 

Darba gaita: 2

  1. Iebēr nedaudz augsnes mēģenē.
  2. Ievieto mēģeni ar augsni mēģeņu teretājā.
  3. Karsē ēģeni ar augsni virs spirta lampiņas liesmas.

Metodiskās norādes: 3

Karsējot mēģeni ar augsni, r0das dumi un smaka, tas liecina par to, ka sadeg trūdvielas. Trūdvielas ir organiskas vielas, kas radušās sadaloties augu atliekām. Tātad augsnē ir trūdvielas.

Darba drošība! Veic skolotājs ka demonstrējumu. 

 

Sagatavoja: Jeļena Šilova, jelenasilova0678@glail.com