Vai cukurs šķīst benzīnā?

Vai ienaidnieka auto degvielas tvertē iebērts cukurs radīs nopietnus dzinēja bojājumus?
Baumu līmenī tiek pieņemts, ka automašīnas benzīna tvertnē iebērtais cukurs var izraisīt ļoti nopietnus dzinēja bojājumus. Pieņēmums, ka benzīna tvertnē iebērtais cukurs piesārņos dzinēju, netieši nozīmē to, ka cukurs šķīst benzīnā un ka tādejādi ar benzīnu tas nokļūst dzinējā. Eksperimentāli tas tiek pārbaudīts.

Nepieciešams: 1

  • cukurs
  • benzīns
  • ūdens
  • mēģene
  • mēģeņu statīvs
  • karotīte

Darba gaita: 2

  1. Ielej vienā mēģenē dažus ml benzīna, otrā – tādu pašu tilpumu ūdens.
  2. Ieber abās mēģenēs ar karotīti dažus kristāliņus cukura.
  3. Mēģeņu saturu sakrata un vēro izmaiņas.

Metodiskās norādes: 3

Šķīdības vispārējie principi nosaka, ka cukura šķīdība benzīnā ir ļoti maza. Tika veikti divi eksperimenti. Pirmajā no tiem precīzi nosvērtu karsējot izžāvētas saharozes paraugu istabas temperatūrā pievienoja benzīnam un 30 minūtes maisīja. Tad maisījumu filtrēja caur nosvērtu filtrpapīru. Filtrpapīru kopā ar neizšķīdušo saharozi atkal izžāvēja, atdzesēja un nosvēra. Atkārtotās pārbaudēs ieguva neizšķīdušu 97,97% un 99,58% saharozes. Šis eksperiments apstiprināja, ka saharoze praktiski nešķīst benzīnā. 

Ja degvielas tvertnē ir iebērts cukurs, tad praktiski viss tas būs atrodams neizšķīdušā veidā tvertnes dibenā. Tādējādi, policistiem, izmeklējot gadījumu, kurā ir aizdomas par motora bojāšanu ar cukura pievienošanu benzīnam, noteikti jāņem analīzēm cietie atlikumi no degvielas tvertnes dibena.

Šo ideju var izmantot tematam par vielu šķīdību aktualizācijai. Eksperiments apliecina, ka ir spēkā paruna –  līdzīgs šķīst līdzīgā.

Sagatavoja: Gunta Spridzāne

Informācijas avots, grāmata: Selindžers, M. Cita ķīmija, Mācību grāmata; Rīga, 2007