Rīgas Tehniskā universitāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Latvijas Universitāte

Medicīnas fakultāte

Latvijas Universitāte

Ķīmijas fakultāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Daugavpils Universitāte

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs

Ķīmijas tehnoloģija

Materiālzinātnes

Pārtikas produktu tehnoloģija