Rīgas Tehniskā universitāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Farmācijas fakultāte

Latvijas Universitāte

Medicīnas fakultāte

Latvijas Universitāte

Ķīmijas fakultāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte