2050. gadā ražosim nākotnes degvielu R V

Populārzinātniskā raksta saturs: jaunākie atklājumi un tehnoloģiskie risinājumi, kā ražot degvielu, kas būtu līdzīga no naftas produktiem iegūtajai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.