Černobiļu apraks metāla šķirstā (R) NP

Černobiļas katastrofa, tās sekas. Černobiļas AES un tās apkārtne mūsdienās. Mūsdienu risinājumi Černobiļas AES teritorijas izolēšanai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.