Darini koku NP

Mērķis
• Iepazīt un praksē apgūt dažādus koksnes izmantošanas veidus, veicinot skolēna interesi par koka
amatniecību

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli
• Koka pases lapa Nr. 8
• Dažādu koku sugu koksnes paraugi
• Trauks ūdenim un sērkociņi
• Naglas, āmuri un kokmateriāli putnu būrīšu izgatavošanai

Darba gaita: 2

Nodarbības sākumā skolotājs aicina skolēnus nosaukt pēc iespējas vairāk koksnes izmantošanas veidu
skolā, aprakstīt tos. Sarīko sacensību – kuram garākais saraksts. Tāpat aicina nosaukt koksnes pozitīvās
īpašības – atjaunojams, veselīgs resurss u. tml.

Katrs skolēns skolotājam nosauc koku, kuru pēta, savukārt skolotājs aicina bērnus atrast koku sugai
atbilstošu koksni starp sagatavotajiem koksnes paraugiem. Ja nepieciešams, skolotājs bērniem palīdz.

Skolotājs izdala bērniem darba lapas Nr. 8. Paskaidro uzdevumu: skolēni pārbauda ar paraugu palīdzību
savam kokam atbilstošas koksnes parauga īpašības, secina, kur tāda veida koksne ir labāk izmantojama.
Mēbelēm, interjeram – skolēni, liecot paraugus, nosaka elastīgāko un skaistāko kokmateriālu
Būvniecībai – skolēni, ar naglu iespiežot, nosaka cietāko koksni
Plostu būvei – trauks ar ūdeni – skolēni izmēģina katra parauga peldēt spēju
Apkurei – sērkociņi – skolēni salīdzina, cik viegli aizdedzināt sausu koka zariņu un cik – zaļojošu

Kad skolēni darba uzdevumu izpildījuši, aiciniet tos prezentēt savus rezultātus. Kopīgi vienojieties, kādas
sugas koki ir labāk izmantojami dažādiem mērķiem.
Lai nostiprinātu bērnu zināšanas un interesi par koksni kā videi draudzīgu materiālu, izveidojiet ar tiem
kopā putnu būrīšus vai barotavas un aiciniet tos katram bērnam iekārt savā kokā.
Pastāstiet, kāpēc tieši koksne ir videi draudzīgāks materiāls nekā, piemēram, plastmasa: 1) tāpēc, ka tas
ir atjaunojams resurss; 2) tāpēc, ka tā iegūšanai/augšanai ir nepieciešami tikai dabiski faktori – saule, ūdens,
minerālvielas, cilvēku darbs; 3) tāpēc, ka visu koksnes augšanas un lietderīgas izmantošanas laiku tajā tiek
notverta ogļskābā gāze, kas tādējādi nenonāk atmosfērā un samazina globālās sasilšanas efektu; 4) tāpēc, ka
tā rada veselīgu dzīves vidi telpās u. tml.

Metodiskās norādes: 3

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf