Eksperiments ar kustīgajiem ratiņiem

Eksperiments  skaidro ātruma jēdzienu un palīdz skolēniem saprast, kas ir “ātrums”, kā arī skolēniem māca apkopot eksperimenta rezultātus tabulā. Demonstrējumu veic skolotājs. Skolotājs ratiņus palaiž ar dažādu ātrumu un izmēra kustības laiku un ceļu, kuru nobrauca ratiņi.  Skolēni vēro eksperimentu un aizpilda tabulu darba lapā.

Nepieciešams: 1

  • Mērlente,
  • ratiņi (darbināmi ar baterijām ), kuri var pārvietoties ar diviem dažādiem ātrumiem,
  • hronometrs.

Darba gaita: 2

  1. Novieto ratiņus uz galda tā, lai cilvēciņš, kurš stāv uz ratiņiem (skat. attēlu), atrastos pretī skalas nullei.
  2. Palaiž ratiņus un vienlaikus ieslēdz hronometru. Mērījumus ieraksta tabulā. Atkārto eksperimentu vēl divas reizes un aprēķina laika vidējo vērtību.
  3. Atkārto eksperimentu trīs reizes palaižot ratiņus ar citu ātrumu.

 

 

 

 

Metodiskās norādes: 3

Tā kā ratiņu ātrums ir mazs, ceļu labāk izmērīt centimetros un ātrumu aprēķināt cm/s, lai skolēniem būtu vieglāk salīdzināt rezultātus. Pēc tam var pateikt, ka SI sistēmā ceļu mēra metros, laiku sekundēs un ātrumu m/s. Ātruma aprēķināšanai var izmantot kalkulatoru mobilajā telefonā un rezultātus noapaļot līdz veselai daļai, jo 6. klases skolēni jau ir to iemācījušies matemātikas stundās. Lai laika mērījumi būtu uzskatāmi, visai klasei jāizmanto hronometrs no interneta uz datora ekrāna vai uz interaktīvās tāfeles. Pēc tam, kad skolēni aprēķina veikto ceļu  vienā sekundē, skolotājs paziņo, ka aprēķinātais lielums ir ātrums. Tālāk skolēni patstāvīgi mēģina uzrakstīt ātruma definīciju.

 

Sagatavoja: Olga Ozoliņa

ozolinaolga891@gmail.com

 

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins