Grafīta slānis mainīs nākotni R

Populārzinātniskā raksta saturs: oglekļa alotropija; grafēna iegūšana, īpašības, izmantošanas iespējas nākotnē. Latvijas zinātnieku ieguldījums grafēna izpētē.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.