2.07. Guļošais sīkstulis (Kornels, vides spēle) NP

Spēles nolūks  – klusums, dziļa koncentrēšanās, paškontrole, mudinājums klusu uzvesties ārā.

Izvēlas vietu, kur sadzirdams soļu troksnis.

Nepieciešams: 1

 1. Acu apsējs.
 2. Zelta soma(priekšmets, ko sargā).

 

Darba gaita: 2

 1. Vadītājs aicina vienu spēlētāju būt par guļošo sīkstuli. Pārējie spēles dalībnieki lavīsies viņam klāt.
 2. “Sīkstulis” ar aizsietām acīm, ar cepuri un šalli sēž uz zemes, greizsirdīgi sargājot kādu ļoti vērtīgu priekšmetu – zelta somu, kas atrodas viņam priekšā (var izmantot akmeni vai karodziņu). Viņš ir cieši pārliecināts, ka tā ir viņa bagātība. Tomēr “sīkstulis” nevar visu laiku palikt nomodā un sargāt, un tā viņš aizmieg.
 3. Tie, kas lavās klāt, veido apkārt “sīkstulim” apli, apmēram 30 soļu rādiusā (var veidot ciešāku apli, ja ir skanīgs segums). Ja vēlas, var noaut kājas.
 4. Pēc vadītāja norādījuma dalībnieki lēnām sāk lavīties tuvāk “sīkstulim”, cik klusi vien iespējams. Viņiem jāpieiet pietiekami tuvu sīkstulim, lai nozagtu viņa dārgumu to neuzmodinot. Dalībniekiem ir jākontrolē katra ķermeņa kustība, lai gūtu panākumus. Skriešana vai lēkšana nav atļauta.
 5. Sīkstulim ir tiesnesis, kas stāv aiz sīkstuļa.
 6. Ja “sīkstulis” skaidri dzird tuvojošos dalībnieku, viņš norāda tā virzienā. Ja norādītais virziens ir pareizs, un tiesnesis arī to apliecina ar norādi uz to pašu dalībnieku, tam ir jāsastingst.
 7. Kad vairāki ir sastinguši, un vairāki pieskārušies dārgumiem, tiesnesis apstādina rotaļu (ar STOP) un atļaujiet sastingušajiem atgriezties atpakaļ un uzsākt spēli no jauna. Šādā veidā neviens nepaliek izslēgts no rotaļas ilgāku laiku. Pēc norādes SĀKT spēle atsākas ar citiem spēlētājiem.
 8. Tas, kurš pieskaras dārgumiem pirmais kļūst par sīkstuli.

 

Metodiskās norādes: 3

Pielavīšanās, koncentrēšanās spēle.

 • Diena, koncentrēšanās.
 • 5 cilvēkiem un vairāk.
 • 6 gadi un vairāk.

Tā kā bērni ir ļoti klusi, dažkārt dzīvnieki pienāk tuvu, tas visus ļoti pārsteidz. Tomēr spēles atslēga ir, ka spēlētāji mācās paškontroli un koncentrētu uzmanību.

Šī ir laba spēle, kas palīdz nomierināt pārāk skaļu bērnu grupu.

Lai padarītu interesantāku un grūtāku spēli, pie kājām var piestiprināt zvaniņus.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs; k.freijs@inbox.lv