2.14. Lomu spēles (Kornels, vides spēle) NP

Kļūsti par pienenes pūku, kas lēni peld gaisā, vai par koku; izjūti, kā tavu lapotni uz visām pusēm šūpo vējš. Kļūsti par koijota mazuli, kas draiskuļojas pa puķu klātu izcirtumu, vai par lāci ziemas miegā.

Lomu spēle ļauj sajust dažādu dzīvības formu īpašības, uzvedību un to iekšējo noskaņojumu. Tā it kā “iepotē” tās tevī un paver tev iespētu uzzināt paša sirds un prāta attieksmi pret izjusto.

Nepieciešams: 1

Nekas nav nepieciešams.

Darba gaita: 2

  1. Izvēlies kādu dzīvnieku, augu, koku, akmeni vai kalnu, – vienalga ko – un izliecies, ka tu tas esi. Ar iztēles palīdzību liec savam ķermenim izjust tavas izvēlētās dzīvības formas pastāvēšanu, kustības un sajūtas.
  2. Silts vasaras vējiņš uzpūš taviem spāres spārniem, kad tu dejo starp niedrēm. Sniegs ir auksts un mīksts zem tavām lapsas ķepām, tava biezā āda aizsargā tevi no ledainā vēja, bet tavs tukšais vēders gurkst. Tu izsalcis vēro peli, kad tā šaudās pa sniegu, ik pēc dažiem soliem apstājoties, lai paostītu sasalušo zāli. Jo vairāk tu aizrausies un iejutīsies savā tēlā. jo labāk tu sajutīsi savas izvēlētās būtnes rakstura iezīmes un izjūtas, jo vairāk tu spēsi koncentrēties, jo lielāku vienotību ar savu būtni tu jutīsi un spēsi to labāk saprast. Vienkāršas ainiņas, tādas kā pieneņu izpletņi vai vējā šūpojošies koki, vislabāk noder iesācējam šajā spēlē. To ir labi spēlēt visiem kopā grupā, tad pazūd nedrošība un nenoteiktība.
  3. Visi tev apkārt dara vienu un to pašu. Pamēģini būt par čūsku vai gliemi, kas rāpo apkārt. Vai arī izspēlē visu bērza dzīves ciklu – vispirms sēkla zemē, tad pieņemšanās augumā un spēka, kad jau izaudzis varens koks, pēc tam bērza satrunēšana un krišana.
  4. Visbeidzot – sadalīšanās un pārvēršanās par augsni, no kurienes tu smēlies spēku savai izaugsmei. Šādu dzīves ciklu tu vari izspēlēt minūtē vai divās. Attīstot koncentrēšanās spēju un nostiprinoties pārliecībai par sevi, tu varēsi izvēlēties jau sarežģītākus tēlus: zaļš spārnoto pīļu bars dodas zemu pāri purvam, ar spārniem tik tikko skarot purva zāli, tad pēkšņi pagriežas un ceļas augšup.
  5. Visi putni cieši seko vadītājam, un bars kustas tik saskaņoti, it ka tas būtu viens vesels. Tu graciozi nolaidies uz gludas ūdens virsmas. Cits pavērsiens, organizē publisku noklausīšanos par to, vai celt dambi pāri upei vai ne.
  6. Uz sapulci nāk visas ieinteresētās puses – fermeris, zvejnieks, menca, lasis, briedis, alnis, ūdens blusa, zivju dzenis, ods un daudzi citi, ar kuriem vajadzētu apspriesties. Lai spēlētāji vairāk apgūtu savu lomu, tiem var izdalīt kartītes ar sīkāku attiecīgās būtnes aprakstu.

Metodiskās norādes: 3

Koncentrēšanas, empātija

  • Diena un nakts, jebkur.
  • 1 un vairāk dalībnieki.
  • 4 gadi un vairāk.

Lomu spēlei nepieciešama radoša atmosfēra, lai spēlētāji justu savu vienaudžu atbalstu. Ļaujiet bērniem darboties tādā tempā, ka viņi to vēlas, atbrīvojiet viņus no saspringuma un bailēm, no salīdzināšanas vai konkurences.

Daudzi cilvēki spriež par augu vai dzīvnieku vērtību vienīgi pēc tā, kā tas ietekmē cilvēku. Bet visi augi un dzīvnieki spēlē nozīmīgu lomu citu dzīvības formu dzīvē, tādējādi darot labu visam dzīvības ciklam. Zemāk minētās mīklas palīdz mums saprast, kā dzīvnieki un augi, kurus mēs parasti uzskatām par kaitīgiem, īstenībā sekmē visu labklājību.

Pēc katras mīklas jūs redzēsiet burtu rindu. Atšifrējiet atbildi, uzrakstot katra burta vieta nākošo alfabēta burtu. Piemērs: FNŪR = GOVS

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins