2.02. Mantkārīgā žagata (Kornels, vides spēle) NP

Šī rotaļa ir pielāgota dabas objektu atrašanai un atpazīšanai.

Nepieciešams: 1

  1. papīra maisiņi;
  2. zīmuļi;
  3. “žagatas dārgumu” saraksts.

Darba gaita: 2

  1. Vispirms nepieciešams izveidot žagatas “dārgumu” sarakstu, kas liek dalībniekiem radoši domāt un uzmanīgi skatīties un meklēt. Šeit pievienotais saraksts tika izmantots Ohaijo štata Glena Helēna Vides izglītības centrā.
  2. Ja spēlētāju nav daudz, tad katrs individuāli var meklēt sarastā esošās lietas.
  3. Ja spēlētāju ir daudz, tad var grupu sadalīt vairākās komandās.

Metodiskās norādes: 3

Spēlētāju skaits: 3 un vairāk.

Spēlētāju vecums: 5 līdz 14 gadi.

Spēlei nepieciešams: papīra maisiņi, zīmuļi, “žagatas dārgumu” saraksts.

Spēles būtība: dabas objektu atrašana un atpazīšana.

Spēli var veidot kā sacensību, kurš atradīs visvairāk, vai kurš atradīs pirmais.

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv