1.03 Noasa šķirsts (Kornels, vides spēle) NP

Iedomājieties pēcpusdienu, kad dalībnieku interese ir atslābusi. Noasa šķirsts var to atjaunot. Ātra un vienkārša spēle atjaunos sagurušo noskaņu. Spēle dod enerģiju un novērš pasivitāti un diskomfortu.

Nepieciešams: 1

  1. Dzīvnieku saraksts.
  2. Kartītes ar dzīvnieku nosaukumiem (pielikumā).

Darba gaita: 2

 

  1. Sajauc un izdala kartītes. Tas jāpatur noslēpumā. Tad savāc kartītes atpakaļ.
  2. Grupai var teikt sekojošo: “Noass bija pirmais kolekcionārs pasaulē. Pēc nostāstiem zināms, pirms Lielajiem plūdiem, viņš sameklēja katras radības abu dzimumu pārstāvjus un nogādāja tos uz plosta. Tāpēc mūsdienās ir šo dzīvnieku daudzveidība. Šī spēle, Noasa šķirsts, rekonstruē tā laika notikumus. Zvēri var palīdzēt Noasam veidot pārus”.
  3. Aicini dalībniekus apstāties aplī, ar sejām uz ārpusi, aizvērt acis un iedomāties sevi kā dzīvniekus ar tiem raksturīgu uzvedību. Lai jūs sameklētu otrs sugas pārstāvis, izmantojiet maigas ķermeņa kustības un klusas skaņas. Spēlētāji kļūst par dzīvniekiem.
  4. Kad spēlētāji ir iejutušies lomā, aicini pagriezties ar sejām uz apļa iekšpusi un sākt meklēt savu pāri. Sarunāties aizliegts. Tie sāk izdod skaņas un rāda saviem dzīvniekiem raksturīgas kustības, ar uzvedību piesaistot pretējā dzimuma pārstāvja uzmanību.
  5. Nekavējoties dzīvnieki atdzīvojas. Cits pēc cita pāri atpazīst otru, priecīgi smejas par apvienošanos, un ir laipni aicināti Noasa šķirstā.

Metodiskās norādes: 3

Gatavojoties spēlei, noskaidro dalībnieku skaitu, sagatavo katra dzīvnieka vārdu uz divām kartītēm, (vai uzraksta to uz papīra lapiņām). Katram spēlētajam nepieciešama viena kartīte. Ja spēlētāju skaits ir nepāra, viena dzīvnieka vārdu uzraksta uz trīs kartītes, tā iesaistot visus spēlētājus.

Var izmantot arī vienu kartīšu komplektu. Vispirms to izdala vienai pusei spēlētāju, tad savāc un izdala otrai pusei.

Spēle beidzas ar laimīgu atkaļapvienošanos un lielu smiešanos.

Kaut arī sākumā spēlētāji dažkārt ir atturīgi, redzot citus iesaistāmies spēlē, atbrīvojas.

 

 

 

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015.

Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv