Pētījums ” Apkārtējās vides piesārņojuma novērošana”

Skolēni noskaidro, kādi atkritumi nonāk apkārtējā vidē cilvēku darbības rezultātā.

Nepieciešams: 1

 • Gumijas vai blīva auduma cimdi,
 • polietelēna maisi,
 • grābeklis un lāpsta.

Darba gaita: 2

 1. Sadalieties grupās (grupā 2-4 cilvēki).
 2. Savāc atrastos sadzīvēs atkritumus norādīta vietā (piem., skolas parkā, ezermalā, upmalā, ceļmalā vai citā vietā).
 3. Sašķiro un reģistrē savāktos atkritumus.

 

Metodiskās norādes: 3

Uzmanību! Stikla un metāla priekšmeti jāvāc piesardzīgi. Obligāti jālieto cimdi, lai pasargātu rokas.

Atsevišķos maisos liek stiklus, plastmasas, metālus, papīrus, izlietotās baterijas un citus atkritumus.

 

Pētījuma mērķis : 

 • noskaidrot, kādi atkritumi nonāk apkārtējā vidē cilvēku saimnieciskās darbības un bezatbildības rezultātā,
 • sašķirot savāktos atkritumus un nogādāt atbilstošōs atkritumu konteineros,
 • prezentēt sava darba rezultātus, izvērtējot atkritumos nonākušo materiālu izmantošanas priekšrocības un trūkumus, kā arī otreizējās pārstrādes iespējas.

 

Jautājumi, uz kuriem ieteicams atbildēt, gatavojot prezentāciju par darba rezultātiem:

 • Kāda veida atkritumu sakoptajā teritorijā bija visvairāk?
 • Kuri nošiem atkritumiem vidē ātri sadalās? Kuri atkritumi nesadalās pat daudzu gadu laikā?
 • Kuri atkritumi var radīt videi bīstamāko piesārņojumu? Kāpēc?
 • Kurus atkritumus var izmantot otrreizējai pārstrādei? Ko no tiem var iegūt?
 • Kāda ir mūsu grupas veiktā darba praktiskā nozīme?

 

Pētījumu ievietoja Dacīte Rozentāle

Adaptēts no  I.Kreicmane, u.c. ” Dabaszinības 6.klasei” Zvaigzne ABC