Zinātnieki grib radīt ideālu ķīmisko elementu R

Populārzinātniskā raksta saturs: mākslīgo ķīmisko elementu iegūšana, izmantojot kodolreakcijas; 115. elementa iegūšana un identificēšana. Mākslīgo ķīmisko elementu īpašības un izmantošanas iespējas.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.