«Grindeks» piedāvā apmaksātas prakses vietas ķīmijas un farmācijas studentiem

04.06.2015

Nozare

AS «Grindeks» ir noslēgusi sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” par praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju piešķiršanu ķīmijas un farmācijas studentiem, lai veicinātu jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Prakses laikā studentiem tiks uzticēti dažādi ar izvēlētā prakses amata specifiku saistīti uzdevumi un tiks gūtas praktiskas iemaņas «Grindeks» Standartizācijas nodaļas Aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā, Standartizācijas nodaļas Reģistrācijas dokumentācijas izstrādes grupā vai Kvalitātes kontroles laboratorijā.

Konkursa kārtībā prakses vietu uzņēmumā un 200 euro ikmēneša stipendiju 6 mēnešu periodā (no 2015. gada jūnija beigām līdz 2016. gada janvāra beigām) iegūs 3 studenti no jebkuras augstākās izglītības iestādes, kuri 2015./2016. studiju gadā būs sasnieguši vismaz bakalaura līmeņa 3. kursu, un absolventi, sākot no 2014. gada, kas studējuši ķīmijas vai farmācijas jomā.

Pretendentus divās atlases kārtās izvērtēs AS «Grindeks» un RTU Attīstības fonda pārstāvji, ņemot vērā studentu un absolventu kompetences un prasmes, kā arī pirmo atlases kārtu izturējušo kandidātu motivāciju un interviju rezultātus.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem līdz 2015. gada 14. jūnijam  (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa, papildus augšupielādējot dzīves aprakstu CV (Curriculum Vitae).

Konkursa nolikums un pieteikšanās interneta vietnē: fonds.rtu.lv/lat/content/„grindeks”-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija