Praksē balstīta izglītība – garantija darba vietai prestižā un stabilā uzņēmumā

30.08.2017

Uzņēmums

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu atkal aktualizējas jautājums par to, ka mūsu valstī pārāk maz jauniešu apgūst eksaktās zinātnes. Tas nozīmē, ka nākotnē darba devējiem būs arvien grūtāk atrast talantīgus darbiniekus. Tā ir nopietna problēma, jo var kavēt uzņēmuma attīstību ilgtermiņā.

Lai šo situāciju mainītu, ir iespējami dažādi risinājumi. Viens no tiem – veicināt un popularizēt profesionālās izglītības apgūšanu. Profesionālā izglītība bieži tiek uzskatīta par mazāk prestižu, bet patiesībā jauniešiem tā ir iespēja iegūt praksē balstītas iemaņas, iziet praksi pie kāda no vadošajiem darba devējiem ķīmijas nozarē un vēlāk tur arī turpināt strādāt. Kamēr citi vienaudži vēl tikai sāk studijas, jaunietis, kurš apguvis profesionālo izglītību, jau var veidot karjeru stabilā uzņēmumā un saņemt labu atalgojumu.

Viena no mācību iestādēm, kurā pamatskolas un vidusskolas beidzēji var apgūt profesionālo izglītību, ir Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK). Pieredze rāda, ka OMTK absolventi pēc koledžas pabeigšanas strādā tādos uzņēmumos kā “Grindeks”, “Olainfarm”, “Aldaris”, “Tenax”, “Rīgas piensaimnieks”, “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, “Laima” un citi. Tas pierāda, ka profesionālā izglītība ir konkurētspējīga un var nodrošināt veiksmīgu karjeru nākotnei.

Lai sekmētu jauniešiem labākas prakses iespējas ķīmijas nozarē, kopš 2015.ggada februāra Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu īsteno “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektu “Kvalitatīva prakse darba tirgum”. Tā ietvaros tika īstenots pilotprojekts ķīmijas nozarē, kura mērķis ir sekmēt kvalitatīvu prakšu ieviešanu mācību procesā.

Projekta ietvaros veiktais pētījums parāda, ka šogad ir palielinājies to uzņēmumu īpatsvars, kuri būtu ieinteresēti nodrošināt prakses vietas tuvākajā nākotnē. Salīdzinoši 2014. gadā tādi bija 33%, bet 2017. gadā – jau 39%. Tā ir pozitīva tendence, kas apliecina, ka darba devēji arvien vairāk ir ieinteresēti nodrošināt praksi jauniešiem, tādējādi sniedzot ieguldījumu viņu izglītošanā. Ieguvēji ir arī darba devēji, jo prakse sniedz viņiem iespēju ieraudzīt potenciālo talantu.

Pateicoties labas prakses iespējām un kvalitatīvai izglītībai, jaunieši daudz ātrāk var uzsākt darba attiecības un strādāt vadošos uzņēmumos, nodrošinot sev labas karjeras izaugsmes iespējas. Savukārt darba devējs iegūst motivētu un talantīgu darbinieku, kurš prakses laikā ir apguvis darbam nepieciešamās iemaņas un ir gatavs sākt pilnas slodzes darbu ar visām tam vajadzīgajām zināšanām.

„Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektu “VET for Employment” īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, un vēl deviņiem gan nacionāliem, gan starptautiskajiem sadarbības partneriem.

Raina Dūrēja- Dombrovska

Izpilddirektore