Plašas karjeras iespējas farmācijas, ķīmijas un Eco kosmētikas nozares uzņēmumos

05.02.2021

Farmācijas, ķīmijas un Eco kosmētikas nozares uzņēmumi līdz ar straujo attīstību arvien meklē jaunus, dedzīgus speciālistus, kas dotu ilgtermiņa ieguldījumu nozaru attīstībā, izaugsmē un pilnveidošanā. Lai piesaistītu jauniešu, topošo speciālistu uzmanību un sniegtu vizuālu ieskatu, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija projekta Nr.3.2.1./16/A/007 “Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” jauniešu piesaistes kampaņas ietvaros ir izveidojusi trīs video stāstus par karjeras iespējām minētajās nozarēs.

Prakses un darba iespējas nozaru uzņēmumos ir ļoti plašas un dažādas. Aicinām iepazīties ar video stāstiem, un tie atklās, cik plaša, interesanta un radoša var būt ķīmijas, farmācijas un Eco kosmētikas uzņēmumu darbība un to piedāvātās darbavietas.