Jaunumi

29.05.2018

Nozare

Obligātais centralizētais eksāmens ķīmijā ilgtermiņā mazinās darbinieku trūkumu nozarē

Lai ilgtermiņā mazinātu darbinieku trūkumu ķīmijas un farmācijas nozarē, ir jāsekmē jauniešu interese par studijām dabaszinātnēs. To var veicināt ar skolēnu iesaistīšanu ārpusskolas aktivitātēs, savukārt obligātais centralizētais eksāmens ķīmijā motivētu to apgūt padziļinātāk, tā “Jauno ķīmiķu kluba” gada noslēguma pasākumā Rīgas Teikas vidusskolā norādīja Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) izpilddirektore Raina Dūrēja - Dombrovska.   “LAĶĪFA biedri ir gandrīz vienisprātis, ka centralizētais eksāmens ķīmijā vai fizikā jānosaka kā obligāts, jāveicina darbs ar karjeras konsultantiem, jāiesaista jaunieši tādos pulciņos kā Jauno ķīmiķu klubs un citi, bet paralēli jāpaaugstina skolotāju kvalifikācija pamatskolā,” informēja R. Dūrēja – Dombrovska. Viņa arī informēja, ka šajā pavasarī LAĶĪFA un pētījumu kompānijas SKDS veiktais sabiedriskās domas aptaujas pētījums atklāj, ka liela daļa respondentu jeb 73% aptaujāto apgalvo, ka Latvijā netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība izglītībai dabaszinātņu jomā. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka teju piektā daļa jeb 22% Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka jauniešu interesi par ķīmiju, fiziku vai bioloģiju varētu sekmēt tas, ja daudz vairāk nekā pašlaik tiktu stāstīts par tām profesijām, kur var strādāt pēc tam, kad iegūta augstākā izglītība kādā no dabaszinātnēm. Savukārt LAĶĪFA izpilddirektore minēja, ka viens no motivējošie faktoriem var būt iespēja saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. “Pašlaik ķīmijas un farmācijas industrija ir otrajā vietā pēc vidējā atalgojuma līmeņa starp visām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, un tajā strādājošo vidējā alga pārsniedz 1000 eiro. Salīdzinoši – vidējā darba alga valstī pērn bija 926 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka vietējiem ķīmijas un farmācijas uzņēmumiem ir ko piedāvāt jaunajiem un talantīgajiem speciālistiem,“ zināja teikt LAĶĪFA izpilddirektore Raina Dūrēja- Dombrovska. Par pētījumu Sabiedriskās domas aptaujas ietvaros 2018.gada martā, ko veica pētījumu kompānija SKDS, piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) apvieno vairāk nekā 60 nozares uzņēmumus, tai skaitā lielākos farmācijas un ķīmijas produktu ražotājus. LAĶĪFA ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā un izpildinstitūcijās. Asociācijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu nākotnes darbaspēku ķīmijas un farmācijas nozarē, izcelt ķīmijas un farmācijas nozari sabiedrības un politiskajā dienaskārtībā kā nozīmīgu tautsaimniecības daļu, kā arī stiprināt asociācijas biedru konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgos. Ķīmijas nozare ar apgrozījumu virs 548 milj. eiro ir ceturtā lielākā industrija Latvijā, kura nodarbina vairāk nekā 7 500 darbinieku. Par “Jauno ķīmiķu klubu” “Jauno ķīmiķu klubs’’ ir vairākās Rīgas skolās īstenota kustība, kas ir nozīmīgs atbalsta punkts, lai veicinātu ķīmijas un farmācijas nozaru attīstību un radītu par tām interesi bērnu un jauniešu vidū. Šāds ārpus mācību stundu pasākums jauniešiem nodrošina izdevību iepazīt ķīmiju daudzveidīgāk un padziļinātāk, nekā tas iespējams mācību programmas ietvaros. Šogad, otrajā JĶK darbības gadā, tajā iesaistījušies sešu Rīgas skolu 7.-10. klašu skolēni. [gallery columns="6" link="file" ids="846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027" orderby="rand"]  

10.07.2017

Nozare

Šogad ar ķīmiju saistītās programmās pieejamas 285 budžeta vietas

Nobela prēmijas ieguvējs ķīmijā Viljams Remzijs savulaik apgalvoja, ka “valsts, kura ir priekšā citām ķīmijas jomā, būs arī priekšā labklājības un vispārējās pārticības ziņā”. Viņš nebūs kļūdījies, jo lielākie ķīmijas un farmācijas uzņēmumi šobrīd atrodami tādās zemēs kā Vācija, ASV, Japāna, Francija, Zviedrija, Lielbritānija un Šveice. Tomēr gan lielvalstīs, gan arī pie mums, Latvijā, visiem uzņēmumiem aktuālāks kļūst darbaspēka jautājums – proti, līdz ar paaudžu maiņu un sabiedrības vērtību transformāciju arvien vairāk aktualizējas “cīņa par talantiem”. Pēdējos gados gan no dažādu nozaru darba devēju, gan arī amatpersonu puses itin bieži izskan viedoklis, ka arī Latvijā pārāk maz jauniešu apgūst eksaktās zinātnes. Lai šo problēmu risinātu, ir plaši diskutēts par dažādiem iespējamajiem risinājumiem – piemēram, darba tirgus vajadzību diktētu izglītības programmu lomas palielināšanu, ciešāku izglītības procesa sasaisti ar darba devējiem utt. Nesen arī Latvijas Universitāte paziņoja par budžeta vietu pārdali par labu eksaktajām un dabaszinātnēm. Šobrīd Latvijas Universitāte vidusskolu absolvējušiem studētgribētājiem piedāvā jau 70 budžeta vietas Ķīmijas fakultātē. Jaunos ķīmiķus ar 75 budžeta vietām gaida arī Rīgas Tehniskā Universitāte. Mācību iestādes studētgribētājiem kopumā piedāvā 285 budžeta vietas ar ķīmiju saistītās programmās. Savukārt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā vidusskolas absolventi var iestāties bez ķīmijas centralizētā eksāmena sertifikāta, iegūstot 1. līmeņa augstāko izglītību pārtikas, vides vai biotehnoloģiju programmās; arī šeit piedāvātas 75 budžeta vietas. Turklāt jaunajiem studentiem ir iespēja arī saņemt stipendijas līdz 150 EUR mēnesī.Tiem, kas jau padziļināti interesējas par ķīmijas zinātni jau pamatskolā, pēc 9. klases absolvēšanas ir iespēja iestāties vidusskolas programmā. Vidusskolēnus gaida arī Rīgas Valsts tehnikumā, kur sagatavo topošos materiālu ķīmijas tehniķus. Izvēloties studēt ķīmiju, jaunietim paveras ļoti plašs darba iespēju klāsts. Darba tirgū būtiski pieaug konkurence pēc talantiem. Ķīmijas un farmācijas nozare strauji attīstās, un tuvākajos gados tai būs nepieciešams vismaz tūkstotis jaunu profesionāļu. Izglītības politikas veidotājiem der atcerēties, ka mācību priekšmetu pasniegšanas formu daudzveidība, it īpaši tik sarežģītā priekšmetā kā ķīmija, var veicināt jauniešu interesi par konkrēto priekšmetu. Veidi, kā ieinteresēt skolēnus dabaszinātnēs, ir daudzi un dažādi. Pieeja “Es Jūs iemācīšu mīlēt Raini!” nestrādās. Uzskatu, ka liela loma mācību procesa diversifikācijā un transformācijā atbilstoši mūsdienu jaunatnes diskursā valdošajai izpratnei par “interesanto” ir mācību programmai. Tāpēc ir svarīgs Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts esošās mācību programmas uzlabojumiem.Iespējams, ļoti pozitīvs grūdiens nākotnē varētu būt pāreja uz t. s. uz fenomeniem/tēmām balstīto zināšanu apguvi (tradicionālo mācību priekšmetu robežu dzēšana), taču diemžēl tas, visticamāk, nav tuvāko gadu jautājums. Ķīmijas un farmācijas nozare  jau vairākus gadus organizē dažādus pasākumus, kuros notiek mijiedarbība starp izglītības iestādi, darba devēju, skolotāju un skolēnu. Piemēram, iniciatīva www.kimiko.lv, pieredzes apmaiņa un virkne citu aktivitāšu. Šogad pirmo gadu veiksmīgi darbojas Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas iniciatīva Jauno Ķīmiķu klubs. Tajā skolotāji izstrādā metodiku un eksperimentus, kurus demonstrēt jauniešiem. Liela daļa eksperimentu tiek veidoti sasaistē ar nozari, produktiem un procesiem, balstoties uz Vācijas kolēģu pieredzi.Šādas pieejas īstenošana ir gan pozitīvi ietekmējusi jauniešu attieksmi pret eksaktajām zinātnēm, gan ir arī nedaudz palielinājusi to skolēnu skaitu, kas vēlas kārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā.  Neliela, bet tomēr uzvara.

08.06.2017

Nozare

Jauno ķīmiķu kluba gada noslēguma pasākums

Maija beigās Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā notika Jauno ķīmiķu kluba gada noslēguma pasākums, kas organizēts kā pateicība jauniešiem par vēlmi ārpus mācību stundām veltīt laiku, lai izprastu sarežģīto un vienlaikus aizraujošo ķīmiju. Pasākumā bija iespēja vērot Jauno ķīmiķu kluba prezentācijas un eksperimentus. Vienlaikus pasākuma ietvaros notika arī jauno ķīmiķu sacensības, kurās skolēni varēja izmantot mācību gada laikā iegūtās prasmes, kā arī pārbaudīt savu erudīciju. Skatieties video, kā mums gāja! [embed]https://youtu.be/e2d4Mp1LTGU[/embed]   Foto no pasākuma: [gallery ids="721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,720,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805"]

01.12.2015

Nozare

227 skolēni no visas Latvijas sacenšas radošajā ķīmijas darbu konkursā “Ja es būtu ķīmiķis”

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) rīkotajā radošo darbu konkursā par tēmu “Ja es būtu ķīmiķis..” iesniegti gandrīz 50 darbi, kuru tapšanā kopā piedalījušies 227 skolēni un 44 ķīmijas skolotāji no visas Latvijas. Rūpējoties par ķīmijas un farmācijas nozares attīstību un tās atpazīstamību bērnu un jauniešu vidū, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) aicināja 7.-9. klašu skolēnus piedalīties konkursā, iesniedzot brīva formāta radošu darbu (video, fotogrāfijas, zīmējumi). No kopā iesniegtajiem 47 darbiem interneta un žūrijas balsojuma kopvērtējumā tika noteikts 1. vietas ieguvējs – Daugavpils 17.vidusskolas 9.a klase, kuras dalībnieki Aleksandra Kuriļina, Kirils Iljins, Sergejs Dimitrijevs, Anna Vavilova, Sergejs Frolovs, Viktorija Boičuka, Valērija Vaikule, Andrejs Kudrjašovs, Vadims Sļepčonoks, Reičela Bednikova kopā ar skolotājām Jūliju Orliņu un Jūliju Vaikuli saņems ekskursijas braucienu uz AHAA zinātnes centru Tartu, Igaunijā. Video - https://www.youtube.com/watch?v=jqYKfH6MXvY “Mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti saņemt tik daudz pieteikumus, no kuriem vairākums bija iesūtīti video formātā, parādot ne tikai skolēnu praktiskās zināšanas ķīmijā, bet arī profesionalitāti, veidojot un montējot videomateriālus. Šis konkurss apliecināja, ka mūsu jaunatne ir ne tikai radoši, bet arī ļoti zinoši un izrāda patiešām lielu interesi par ķīmijas mācību. Vēlamies pateikties ķīmijas skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem darba procesā un ceram uz viņu atbalstu arī turpmāk, lai kopīgi veicinātu ķīmijas un farmācijas nozares izaugsmi.” skaidro LAĶĪFA izpilddirektore Raina Dūrēja, uzsverot, ka “ķīmijas un farmācijas nozare pašlaik ļoti strauji attīstās, un tuvākajos gados būs nepieciešami jau vismaz tūkstotis jauni profesionāļi. Mūsu mērķis ir veicināt interesi par šo jomu jau agrā vecumā, lai tad, kad šie jaunieši sāks domāt par studiju un karjeras iespējām, viņi izvēlētos tieši ķīmijas un farmācijas nozari kā savu profesiju.” Visi iesniegtie radošā konkursa darbi ir apskatāmi LAĶĪFA veidotajā mājaslapā kimiko.lv. Par darbiem bija iespējams balsot, daloties ar to saiti sociālajos tīklos Facebook, Twitter un draugiem.lv. Kopumā par visiem darbiem sociālajos tīklos dalījās vairāk kā 7,600 reizes. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. Papildu informācija: Gabriela Tropa, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas konsultante +371 20201654, gabriela.tropa@mccannconsulting.lv

30.10.2015

Nozare

Ķīmijas skolotāji konferencē spriež par nozares nākotni Latvijā

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) oktobra beigās un novembra sākumā piedāvā Rīgas, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Kurzemes ķīmijas skolotājiem apmeklēt izglītojošas konferences par aktualitātēm nozarē, izglītībā un darba tirgū. 26. oktobrī AS "Grindeks", 28. oktobrī AS “Valmieras stikla šķiedra”, 30.oktobrī AS “Olainfarm”, 3. novembrī Ventspils Augstskolas telpās, 5. novembrī Daugavpils Universitātes telpās. Ķīmijas skolotāju konferences mērķis ir sniegt ieskatu ķīmijas nozarē, atbildot uz jautājumiem par tās galveno pienesumu Latvijai, kā arī dalīties informācijā, kas palīdzētu skolēnu vidū rosināt padziļinātāku interesi par ķīmiju un farmāciju. Konferences ietvaros tiek stāstīts par LAĶĪFA darbību un jaunumiem, kā arī skolotājiem tiek prezentēts asociācijas nesen izveidotais projekts – mājaslapa ķīmiķo.lv. Prezentācijas: LAKIFA par nozari; Kimiko.lv prezentacija; Ķīmijas un farmācijas studiju iespējas; Grindeks; Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža; Ventamonjaks: Ķīmija - tas ir process. Runājot par konferences aktualitāti, LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis atzīst: "Tuvākajā laikā Ķīmijas un farmācijas nozarē būs nepieciešami vairāki tūkstoši jaunu darbinieku, jo šajā jomā notiek strauja attīstība, un daļa tajā strādājošo pašlaik ir pirmspensijas vecumā. Pēc konferences apmeklējuma aicinām skolotājus dalīties savos iespaidos ar audzēkņiem, lai pastiprinātu jauniešu interesi par ķīmiju kā aizraujošu pasaules izzināšanas veidu, skolas mācību priekšmetu un nākotnes profesiju." A/S “Grindeks”, “Valmieras stikla šķiedra” un “Olainfarm” konferences ietvaros skolotājiem piedāvās doties ekskursijā, lai iepazīstinātu ar mūsdienīgām un atbilstoši labākajai praksei izveidotajām un aprīkotajām ražošanas un laboratoriju telpām. Tāpat uzņēmumi dalīsies pieredzē un pastāstīs par veiktajiem projektiem, kā arī piedāvātajām iespējām, kas palīdzētu motivēt jauniešus pastiprinātāk mācīties ķīmiju.   Latvijas ĶĪmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbĪbas virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem, kā arī nozarei labvēlĪgās uzņēmējdarbĪbas vides attīstības veicināšana. Papildu informācija: Gabriela Tropa LAĶĪFA komunikācijas konsultante Mob.: 20201654

21.09.2015

Nozare

Aicina skolēnus piedalīties radošo eksperimentu konkursā “Ja es būtu ķīmiķis...”

Rūpējoties par ķīmijas un farmācijas nozare attīstību un tās atpazīstamību bērnu un jauniešu vidū, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) aicina bērnus un jauniešus no 2015. gada 21. septembra līdz 13. novembrim piedalīties radošo eksperimentu konkursā “Ja es būtu ķīmiķis...”. “Iepriekš veicām sabiedrības domas pētījumu, kas parāda, ka iedzīvotāju skatījumā jaunieši studētu ķīmiju, ja tiem interese par nozari būtu jau radīta bērnībā. Tāpēc ar šo konkursu vēlamies iesaistīt visa vecuma Latvijas bērnus un jauniešus praktiskā ķīmijas apguvē, aicinot dokumentēt pašu veiktos ķīmijas eksperimentus. Bērnu pašu “saķīmiķotais” viņiem paliks atmiņā daudz ilgāk un palīdzēs vienkāršā veidā sekmēt viņu izpratni un zināšanas par ķīmijas nozari un ķīmiķa profesiju,” skaidro LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis, uzsverot, ka ķīmijas un farmācijas nozare pašlaik ļoti strauji attīstās, un jau tuvākajos gados būs nepieciešami jau vismaz tūkstotis jauni profesionāļi. Konkursā aicināti pieteikties 7.-9. klašu grupu skolēni. Dalībniekiem (grupās no 2 līdz 10 skolēniem) skolotāja vadībā ir jāsagatavo radošs darbs, kas dokumentē un atspoguļo eksperimentu par tematu “Ja es būtu ķīmiķis...”. Konkursa darbu formātam nav ierobežojumu - tas var būt arī zīmējums, makets, fotostāsts vai video – pēc brīvas izvēles. Pieteiktos darbus izvērtēs gan žūrija, gan arī par tiem ikviens varēs balsot publiskajā balsojumā mājaslapā www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss” ar sociālo tīklu pogu palīdzību, daloties ar ziņu sociālos tīklos. Uzvarētāju grupas skolēni un skolotājs saņems lielisku iespēju apmeklēt AHHAA zinātnes centru Tartū (Igaunijā). Visi iesniegtie darbi tiks publicēti kimiko.lv mājaslapā, bet konkursa rezultātus paziņos 30. novembrī. Plašāk ar konkursa noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss”. Mājaslapu kimiko.lv ir izveidojusi LAĶĪFA ar mērķi sekmēt bērnu, jauniešu un viņu vecāku interesi par ķīmiju. Tajā vienuviet var noskatīties video ar praktiskajiem eksperimentiem, iepazīties ar studiju programmām un konkrētām prakses un darba iespējam, kā arī ar citu aktuālo informāciju par ķīmijas nozari. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. Papildu informācija: Gabriela Tropa, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas konsultante +371 20201654, gabriela.tropa@mccannconsulting.lv

28.08.2015

Nozare

SIA ‘Kinetics Nail Systems’ aicina pievienoties R&D departamentam krāsu tehnologu

Uzņēmums "Kinetics Nail Systems", paplašinot savu darbību eksporta tirgos, aicina pievienoties R&D departamentam krāsu tehnologu. Sīkāka informācija šeit: Ja esi ieinteresēts, sūti savu CV un pieteikuma vētuli ar norādi "Krāsu tehnologs" uz hr@kineticsnails.com. http://www.kineticsnails.com

10.08.2015

Nozare

Farmācijas muzejs un AS „Grindeks” Rīgas svētkos ielūdz uz pasākumu „Brīnumainā ķīmijas pasaule!”

Sestdien, 15. augustā, laika posmā no plkst. 13.00 – 16.00 Farmācijas muzejs sadarbībā ar AS „Grindeks” Rīgas svētku mazākos apmeklētājus aicina piedalīties informatīvi – izklaidējošā pasākumā „Brīnumainā ķīmijas pasaule!”, kura ietvaros ikvienam būs iespēja vērot aizraujošus Zinātkāres centra „Zili brīnumi” priekšnesumus, piedalīties izglītojošā spēlē par drošību, kas jāievēro, nonākot saskarsmē ar medikamentiem un sadzīves ķīmiju, kā arī iesaistīties rotaļā par veselīgu dzīvesveidu kopā ar profesoru Kolbiņu. Pasākuma ietvaros ikvienam būs iespēja izbaudīt Zinātkāres centra „Zili brīnumi” priekšnesumus, kuru laikā ar vienkāršāko ķīmisko elementu un fizikas likumu palīdzību pārliecināsimies par ķīmijas pasaules burvību un noskaidrosim kā, apvienojot dažādus ķīmiskus elementus, top uguns, mākonis un, pateicoties temperatūras izmaiņām, vielas izmaina savu sākotnējo stāvokli. Savukārt priekšnesumu starplaikos ikviens mazais muzeja apmeklētājs būs aicināts piedalīties rotaļā „Kas ir veselīgi un kas nē” kopā ar profesoru Kolbiņu, kā arī spēlēt izglītojošu spēli par drošības pasākumiem, kas jāievēro, nonākot saskarsmē ar medikamentiem un ikdienā sastopamajām ķīmiskajām vielām. Tāpat visas dienas garumā norisināsies zīmēšanas darbnīca. Pasākums Farmācijas muzejā, R.Vāgnera ielā 13 norisināsies laika posmā no plkst. 13.00 – 16.00 taču zinātkāres centra „Zili brīnumi” priekšnesumi būs skatāmi plkst.: 13.30, 14.30 un plkst. 15.30. Apmeklētājus sagaidīs aizraujošas aktivitātes un pārsteiguma balvas no AS „Grindeks”. Pasākums norisināsies, pateicoties AS „Grindeks” atbalstam. Ieeja pasākumā bez maksas. Apmeklējot Farmācijas muzeja ekspozīcijas, ieejas maksa skolēniem 0.71 eiro cents, studentiem, pensionāriem – 1.14 eiro, bet pieaugušajiem – 2.13 eiro.

30.07.2015

Nozare

Visi Latvijas skolēni no Starptautiskās ķīmijas olimpiādes atgriežas ar medaļām

No 20. līdz 29.jūlijam Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku norisinājās 47. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO). Tajā piedalījās četri Latvijas skolēni un visi ieguva medaļas, informē Latvijas Universitāte. Vislabāk veicās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11. klases skolniekam Ritumam Cepītim, kurš ieguva sudraba medaļu. Pie bronzas medaļām tika Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents Edgars Klētnieks, Liepājas 12.vidusskolas absolvents Igors Dubaņevičs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Ņikita Trojanskis. Skolēnus olimpiādē pavadīja un uzdevumu tulkošanu latviešu valodā nodrošināja Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieks Kaspars Veldre un Kembridžas Universitātes (Lielbritānija) maģistrantūras students Jānis Briška. Skolēnu dalība olimpiādē bija iespējama, pateicoties A/S Grindeks, A/S Turkish Airlines, Liepājas un Cēsu pašvaldību atbalstam. Autors: Lelde Petrāne Avots: DB.lv (2015. gada 30. jūlijs 10:48)

03.07.2015

Nozare

Infografika: 86% ķīmijā un farmācijā strādājošo saņem vairāk par 700 EUR 

Ķīmijas un farmācijas nozarē strādājošo vidējais atalgojums šī gada pirmajā ceturksnī bija par aptuveni 200 eiro vairāk nekā vidējais atalgojums valstī 2015. gada pirmajos trijos mēnešos, kas bija 558 eiro. Vairāk nekā trešdaļa jomā nodarbināto cilvēku vienā darba vietā strādā 10 un vairāk gadus, jo tos apmierina gan atalgojums, gan darba vide, liecina Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) biedru darbinieku veiktais pētījums.   “Liela daļa sabiedrības nezina, ar ko ikdienā nodarbojas ķīmiķis, tādēļ ar šīs aptaujas palīdzību mēs vēlamies parādīt, kādi ir ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbinātie speciālisti. Tāpat pašlaik strādājam, lai informētu jauniešus un vecākus par izglītības un karjeras iespējām ķīmijas un farmācijas nozarē, jo jau tuvākajā laikā nozarē būs nepieciešami vismaz 1000 jauni darbinieki,” komentē Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis, piebilstot, ka LAĶĪFA jūnija sākumā prezentēja mājaslapu www.kimiko.lv, kas ir vienots interneta resurss informācijai par nozari un izglītības iestādēm, konkrētām prakses vietām, lai jauniešiem būtu vieglāk orientēties ķīmijas un farmācijas nozares izglītības un darba iespējās. Asociācijas uzņēmumu darbinieku aptauja atklāj, ka Latvijas lielākajos ķīmijas un farmācijas uzņēmumos strādājošie speciālisti novērtē ne tikai atalgojumu un iespēju savienot darbu ar personīgo dzīvi, bet arī interesanto darbu un labus darba apstākļus. Lielākā daļa jeb 77,4% respondentu kā galveno iemeslu strādāt tieši ķīmijas vai farmācijas nozarē min interesanto darbu. Savukārt 22,6% atklāj, ka pašreizējā darba vietā ir saņēmuši trīs un vairāk paaugstinājumus. Tajā pašā laikā 62,3% aptaujāto speciālistu uzsver, ka motivāciju strādāt sekmē arī atsaucīgi un laipni kolēģi. “Iespējas kāpt par karjeras kāpnēm nozarē ir ļoti lielas. Daudzi jaunie speciālisti, kuri darbu kādā no Latvijas ķīmijas vai farmācijas uzņēmumiem sāka uzreiz pēc prakses augstskolā vai koledžā, aptuveni desmit gados ir kļuvuši par vidējā līmeņa vadītājiem, bet ambiciozākajiem ir izdevies kļūt pat par augstākā līmeņa vadītājiem. To var skaidrot ar apstākli, ka uzņēmumi ir ieinteresēti savu jauno speciālistu karjeras izaugsmē, jo tie cilvēki, kuri pamazām kāpuši pa karjeras kāpnēm, kā vadītāji daudz labāk saprot darbinieku vajadzības,” uzsver V. Skrīvelis.  Tāpat aptauja parāda, ka 75,3% respondentu ir attiecības, un 42% norāda, ka tiem ir viens vai divi bērni. “Lielai daļai darbinieku vēl nav bērnu, jo daļa jauno speciālistu darbu sāk uzreiz pēc bakalaura vai maģistra studiju programmas absolvēšanas, tādēļ tie šajā dzīves posmā vairāk koncentrējas uz karjeras attīstīšanu, taču ir arī tādi darbinieki, kuriem ir trīs, četri un pat vairāk bērni. Ķīmiķi noteikti ir ģimenes cilvēki,” uzsver V. Skrīvelis.  Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru aptauja notika 2015. gada maijā, un tajā piedalījās uzņēmumos strādājošie, izņemot administrācijas darbiniekus.  Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

18.06.2015

Nozare

Bez Tabu noskaidro, kā ir strādāt par ķīmiķi

Bez Tabu raidījuma žurnālists Ēriks Palkavnieks devās uz zāļu ražošanas uzņēmumu Grindex, lai noskaidrotu, ko tas nozīmē strādāt par ķīmiķi. Pirms ķerties pie darbiem uzņēmumā E. Palkavnieks vispirms devās noklausīties darba drošības instrukciju. Un tikai pēc tam baltā darba halātā sāka veikt darba uzdevumu pārbaudīt, vai medikamenti atbilst kvalitātes prasībām, veicot šķīšanas analīzi un pārbaudot medikamenta saturu. Kā secina žurnālists, svarīga ir laba izglītība, jo bez ķīmiķa diploma neiztikt. © Foto: ekrānšāviņš

18.06.2015

Nozare

Ķīmijas nozare: Tuvākajos gados būs nepieciešami 1000 jauni darbinieki

Šī gada 4. jūnijā, visā Latvijā 674 skolēni kārtoja 12. klases centralizēto eksāmenu ķīmijā. Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumi un augstākās izglītības iestādes aicina jauniešus, stājoties augstskolās, izvēlēties ar ķīmiju saistītas studiju programmas, garantējot pēc studijām ne tikai stabilu darba vietu, bet arī konkurētspējīgu atalgojumu. Nozare pašlaik ļoti strauji attīstās, bet daļa pašreizējo speciālistu ir pirmspensijas vecumā, tādēļ jau tuvākajos gados būs nepieciešami vismaz 1000 jauni darbinieki. “Ķīmijas un farmācijas nozare mūsu valstī ir ļoti labi attīstīta. Lielākā daļa uzņēmumu savu produkciju piedāvā ne tikai vietējiem patērētājiem, bet arī eksportē uz Eiropu un Āziju. Kopējais nozares eksporta apjoms ir 78%. Nozares uzņēmumi saviem darbiniekiem var piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu, it īpaši speciālistiem. Arī jauniešiem, kuri apguvuši ar ķīmiju un farmāciju saistītās profesijas, nav jāuztraucas par to, ka pēc augstskolas tie nevarēs atrast darbu. Uzņēmumi spēj nodrošināt prakses vietas visiem studentiem un mūsu pieredze rāda, ka liela daļa šo jauniešu paliek strādāt uzņēmumos arī pēc prakses,” informē Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas (LAĶĪFA) valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis, papildinot, ka veiktajā sabiedrības domas pētījumā nedaudz vairāk nekā puse (55%) iedzīvotāju norādīja, ka jauniešus studēt ķīmiju motivētu garantija, ka pēc augstskolas pabeigšanas būs darbs. Tikai nedaudz mazāks iedzīvotāju īpatsvars – 45% uzskata, ka interese par ķīmiju jārada jau bērnībā, tādējādi iespējams vairāk jauniešu izvēlēsies studēt ķīmiju. Lai sekmētu bērnu, jauniešu un viņu vecāku interesi par ķīmiju, LAĶĪFA izveidojusi īpašu platformu “ķīmiķo.lv”. Tās mērķis ir palīdzēt vecākiem un skolotājiem vienkāršā un interesantā veidā iepazīstināt bērnus ar ķīmiju un parādīt, cik aizraujoša un dažāda tā var būt. Jaunieši platformā var atrast ērtu, ar jaunāko informāciju papildinātu, studiju un prakšu gidu. Bērnu vecākiem un skolotājiem interesanta būs sadaļa “Praktiskā ķīmija”, kur var noskatīties Latvijā filmētus eksperimentus, kurus viegli atkārtot mācību stundā vai mājās. Tāpat ir iespēja lejupielādēt krāsojamo grāmatu mazākiem bērniem par ķīmijas tematiku. Savukārt, ja vecāki vēlas uzrīkot mājās tematisko ballīti, tad ķīmiķo.lv lapā atrodama pamācība, kur īsi aprakstīti mājās realizējami eksperimenti, idejas ielūgumiem un dekorācijām, kā arī ēdieniem un dzērieniem. “Asociācijas biedri ir sociāli atbildīgi uzņēmēji un šo problēmu vēlas risināt ilgtermiņā, tādēļ mēs radījām projektu Ķīmiķo.lv, ar kura palīdzību ceram sekmēt gan bērnu un jauniešu, gan viņu vecāku interesi par ķīmiju,” uzsver V. Skrīvelis. Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas un pētījumu centra SKDS veiktais pētījums liecina, ka sabiedrībā trūkst izpratnes par to, ar ko nodarbojas ķīmiķis un kādi ir lielākie atklājumi šajā nozarē pēdējo simts gadu laikā. Visbiežāk iedzīvotājiem ķīmiķa darbs asociējas ar jaunu ķīmijas produktu izstrādi (56%) un jaunu savienojumu un to īpašību izpēti (55%). Bieži tika minētas arī tādas atbildes kā vielu, ķīmisko savienojumu un produktu analīžu veikšana (42%) un jaunu medikamentu radīšana (36%). “Tikai retais Latvijas iedzīvotājs zina, ka Latvijas ķīmiķi ir izgudrojuši pretvēža preparātu ftorafūru, bet Latvijā dzimušais un strādājušais ķīmiķis Vilhelms Ostvalds ir ieguvis Nobela prēmiju. Cilvēkiem šķiet, ka ķīmija viņu ikdienu nekādi neietekmē, lai gan ne tikai zāles, bet arī sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļus ir radījuši ķīmiķi,” uzsver SKDS direktors Arnis Kaktiņš. SKDS pētījums veikts 2015. gada maijā, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. Papildu informācija: Laima Zēmele, LAĶĪFA komunikācijas konsultante laima.zemele@mcccannconsulting.lv, +371 26486958

04.06.2015

Nozare

«Grindeks» piedāvā apmaksātas prakses vietas ķīmijas un farmācijas studentiem

AS «Grindeks» ir noslēgusi sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” par praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju piešķiršanu ķīmijas un farmācijas studentiem, lai veicinātu jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. Prakses laikā studentiem tiks uzticēti dažādi ar izvēlētā prakses amata specifiku saistīti uzdevumi un tiks gūtas praktiskas iemaņas «Grindeks» Standartizācijas nodaļas Aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā, Standartizācijas nodaļas Reģistrācijas dokumentācijas izstrādes grupā vai Kvalitātes kontroles laboratorijā. Konkursa kārtībā prakses vietu uzņēmumā un 200 euro ikmēneša stipendiju 6 mēnešu periodā (no 2015. gada jūnija beigām līdz 2016. gada janvāra beigām) iegūs 3 studenti no jebkuras augstākās izglītības iestādes, kuri 2015./2016. studiju gadā būs sasnieguši vismaz bakalaura līmeņa 3. kursu, un absolventi, sākot no 2014. gada, kas studējuši ķīmijas vai farmācijas jomā. Pretendentus divās atlases kārtās izvērtēs AS «Grindeks» un RTU Attīstības fonda pārstāvji, ņemot vērā studentu un absolventu kompetences un prasmes, kā arī pirmo atlases kārtu izturējušo kandidātu motivāciju un interviju rezultātus. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem līdz 2015. gada 14. jūnijam  (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa, papildus augšupielādējot dzīves aprakstu CV (Curriculum Vitae). Konkursa nolikums un pieteikšanās interneta vietnē: fonds.rtu.lv/lat/content/„grindeks”-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija

21.05.2015

Nozare

Ķīmijas zinātniece saņem "L'Oréal" Latvijas stipendiju "Sievietēm zinātnē"

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) trim jaunām un daudzsološām zinātniecēm pasniedza prestižās 6000 eiro vērtās L'Oréal Latvijas stipendijas "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas (LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Jau 11 gadus L'Oreal Baltic, UNESCO LNK un LZA kopīgi godina un atbalsta izcilas Latvijas zinātnieces. Sākoties stipendiju programmas otrajai desmitgadei, papildināta pati programma un paplašinājusies tās ģeogrāfija. Trīs šā gada stipendiātes - Laura Beķere, Anda Hūna un Irēna Mihailova - ar L'Oréal, UNESCO un LZA atbalstu meklēs atbildes uz dzīvības zinātnēs un materiālzinātnēs būtiskiem jautājumiem - kā efektīvāk cīnīties pret ļaundabīgajiem audzējiem un kā padarīt atjaunojamās enerģijas avotus plašāk pieejamus. Ķīmijas doktorei Laurai Beķerei, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Membrānaktīvo savienojumu un beta-diketonu laboratorijas pētniecei, stipendija piešķirta tādu luminiscentu savienojumu sintezēšanai un izpētei, kuri būtu izmantojami gan ļaundabīgo audzēju diagnostikā, gan ārstēšanā, lai precīzāk pieskaņotu pretvēža terapiju katram pacientam un padarītu to organismam vieglāk panesamu. Lauras Beķeres stāsts ir iedvesmojošs: laikā, kad par Latvijas zinātnes nākotni daudz tiek runāts pesimistiskās noskaņās, viņa pavisam nesen pēc vairākus gadus ilga darba prestižā ārzemju pētniecības iestādē atgriezusies veikt pētījumus Latvijā. Mūsu valstī stipendiju programma "Sievietēm zinātnē" izveidota 2004. gadā. Ar katru gadu aug stipendijas prestižs. Šogad konkursam tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits - žūrija akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā trīs stipendiātes izvēlējās starp 50 pretendentēm. Stipendijas "Sievietēm zinātnē" Goda patronese kopš programmas pirmsākumiem ir akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga.

21.05.2015

Nozare

Topošajiem studentiem iespēja virtuāli izstaigāt RTU MLĶF

Lai sniegtu ieskatu Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ikdienā, ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja virtuāli ielūkoties mācību iestādes laboratorijās. http://www.ktf.rtu.lv/?page_id=2819
Skatīt visus jaunumus
Ielādēt vairāk

Skolotāj, dalies ar savu pieredzi!

Skolotāj! Ja Tu tici, ka zināšanām ir spēks, bet izglītība ir cilvēciskā progresa veicinātāja, pastāsti par jaunākajām mācību līdzekļiem un metodisko materiālu pielietošanu praksē! Esi progresa veicinātājs - raksti emuāru! Sūti savu rakstu uz lakifa@lakifa.lv